ORMANDA YAŞAYAN HAYVANLAR
Ülkemiz biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir ülkedir. Ülkemizde tespit edilen 132 Memeli türü, 454 Kuş türü, 106 Sürüngen türü ve 345 balık türü bulunmaktadır. Diğer canlılarla birlikte bu sayı 20 bin civarındadır.Bu hayvanlar Aschelminthes, Annelida, Arthopoda, Mollusca ve Chordata şubelerine dahildir. Bu hayvanların bir çoğu ya ormanda yaşamakta yada ormanla ilişkilidir. Ormanların bir başka fonkisyonu ise yaban hayatına ev sahipliği yapmasıdır. 1-Mammalia ( Memeli ) Karaca Geyik Alageyik Dağ Keçisi Çengel Boynuzlu Keçi Ceylan Yaban Koyunu Vaşak Tavşan SincapAyı Kurt Yaban Domuzu Çakal Tilki2-Aves ( Kuşlar) Keklik Kerkenez Ağaçkakan Sülün Turaç Kartal Şahin Atmaca Doğan Puhu
Kaynak: www.Bahcesel.com/forumsel/